Sivuston käyttöehdot

1. Yleiset säännökset

1.1. Nämä verkkosivuston käyttöehdot (jäljempänä "Säännöt") määrittävät ehdot, joilla käyttäjät voivat käyttää verkkosivustolle Internetiin lähetettyjä materiaaleja ja palveluita.

1.2. Nämä säännöt koskevat kaikkia tietoja, jotka sivustomme voi saada käyttäjästä käyttäessään sivustoa, palveluja, palveluja, ohjelmia ja tuotteita. Kaikki nykyiset palvelut, samoin kuin niiden mahdollinen kehittäminen ja / tai uusien lisääminen, ovat näiden sääntöjen kohteena.

2. Näissä säännöissä käytetyt ehdot

2.1. Sivusto - joukko ohjelmia elektronisille tietokoneille ja muille tietojärjestelmään sisältyville tiedoille, joihin pääsy tarjotaan tieto- ja tietoliikenneverkon "Internet" (jäljempänä - "Internet" verkko) kautta verkkotunnuksilla ja (tai) verkon kautta osoitteet, joiden avulla voit tunnistaa sivustot Internetissä. Sivusto voi sisältää tai sisältää suoraan tiedostoja, tietoja, ohjelmistoja, piirroksia, valokuvia ja muita tiedostoja, jotka ovat tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai palvelumerkkien esineitä tai joihin kohdistuu muita identtisiä tai lähioikeuksia ja Sivuston käyttäjiä.

2.2. Verkkosivusto on Internet-sivusto, jossa kuka tahansa Ostaja voi tutustua esiteltyihin tuotteisiin, niiden kuvauksiin ja tavaroiden hintoihin, valita tuotteen, maksutavan ja tavaroiden toimituksen ja tehdä tilauksen valitulle tuotteelle.

2.3. Käyttäjä - henkilö, joka käyttää Verkkosivusto ja / tai henkilökohtaista tiliä saadakseen tavaroita ja palveluja, jotka ovat saatavilla sivustolla, ja tutustumalla sivustossa oleviin tietoihin.

2.4. Henkilökohtaiset tiedot - tiedot, jotka käyttäjä antaa itsestään itsenäisesti rekisteröidessään (luodessaan henkilökohtaisen tilin), tehdessään tilausta sivustolla tai käyttäessään palveluja, mukaan lukien muun muassa käyttäjän henkilökohtaiset tiedot.

3. Käyttöehdot

3.1. Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä toimia, joiden voidaan katsoa rikkovan kansainvälisen oikeuden normeja, mukaan lukien immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet ja / tai lähioikeudet, sekä toimia, jotka johtavat tai voivat johtaa normaalin toiminnan häiriöihin Sivuston ja Sivuston palveluista.

3.2. Sivuston materiaalien käyttö ilman tekijänoikeuksien haltijoiden suostumusta ei ole sallittua. Sivuston materiaalien laillista käyttöä varten on tehtävä tekijänoikeuksien haltijoilta lisenssisopimukset (lisenssien hankkiminen).

3.3. Kun siteerataan sivuston materiaaleja, mukaan lukien tekijänoikeuksin suojattuja teoksia, linkki sivustoon vaaditaan.

3.4. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää, myydä, julkaista, siirtää, jäljentää, muokata ja / tai muuttaa Sivuston materiaaleja tai käyttää niitä muulla vastaavalla tavalla, osittain tai kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta kirjallista lupaa näihin toimiin.

3.5. Käyttäjä on yksin vastuussa kolmansille osapuolille palvelun käyttöön liittyvistä toimista, myös jos tällaiset toimet johtavat kolmansien osapuolten oikeuksien ja oikeutettujen etujen loukkaamiseen, sekä lain noudattamisesta palvelua käytettäessä.

5. Muut säännökset

5.1. Yhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Muutokset julkaistaan ​​verkkosivustolla sekä tarvittaessa muissa yhtiön lähteissä. Muutokset koskevat myös henkilöitä, jotka ovat Sivuston käyttäjiä muutosten voimaantulohetkellä. Muutetut käyttöehdot julkaistaan ​​verkkosivustolla 7 (seitsemän) päivää ennen niiden voimaantulopäivää.

5.2 Henkilökohtaiseen tiliin kirjautumisen jälkeen Käyttäjä saa saataville: - ajantasaiset tiedot valmiista tilauksista, tilauksen nykytilasta, nykyisen tilauksen muutospalvelut, muutoksenhakutilan nykyiset tilat, yhteystiedot muutoksenhakupäällikkö, ajantasaiset tiedot valituksesta.

5.3 Kun hän on kirjautunut henkilökohtaiseen tiliin, käyttäjä voi lisätä bonuskortin ja saada yksityiskohtaista tietoa kortin saldosta, korttitapahtumien historiasta ja henkilökohtaisen tarjouksen kanta-asiakasohjelmalle.